ORIONProfessionaliseringsportaal

Professionaliseren

 
%
Profiel % compleet
Onderwijskundig meesterschap

Jouw onderwijskundig meesterschap overstijgt de klassituaties. Meesterschap legt de nadruk op onderwijskundig leiderschap en bereidt je voor op een rol als inhoudelijk kartrekker en vernieuwer voor de school en je collega's. Onderwijskundig leiderschap, leren & innoveren, persoonlijk leiderschap en projectmatig creëren en implementeren zijn kernbegrippen binnen onderwijskundig meesterschap. Je wilt hier meer over leren, toepassen en verdiepende kennis opdoen. Als onderwijskundig meester ben je een professional en werk je opbrengstgericht aan het implementeren en borgen van onderwijskundige veranderingen, je toont onderwijskundige expertise en deelt dit met collega's.
Read less

Hoe haal ik het maximale uit mijn vakmanschap?

Hoe word ik onderwijskundig ontwikkelaar?

Hoe word ik initiatiefnemer of leider van projecten?

Hoe geef ik een boost aan vernieuwing binnen mijn school?

Hoe betrek ik mijn collega's bij vernieuwing of verandering?

Hoe vergroot ik mijn invloed?

Hoe werkt het?
Ben je je bewust van de rol die je als docent vervult naast het lesgeven binnen je team, sectie, organisatie? Is dit een onderwijskundig leidende rol, een coördinerende rol, een onderzoeksrol, een mentor rol, of heb je meerdere rollen? Bedenk welke rollen je hebt en hoe je deze vervult. Leg de relatie tussen jouw persoonlijke eigenschappen en talenten en deze rollen. Ontdek wat je onderwijskundige kwaliteiten zijn. Bedenk waar je je verder in wilt ontwikkelen.
Actie
Vraag feedback van je collega's en leidinggevende over jouw onderwijskundige kwaliteiten. Vraag aan je collega's welke rol(len) zij vinden dat je vervult. Onder Alle tests vind je verschillende tools die je hierbij ondersteunen. Benoem je ambities en bespreek deze met je leidinggevende. Kijk bij opleidingen naar de mogelijkheden tot verdiepende ontwikkeling.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

  • Tip 1: Lees een boek of artikel over het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan. Schrijf in steekwoorden op wat je aanspreekt. Bespreek dit ook eens met collega’s. Grote kans dat hen andere dingen opvallen dan jou zelf. Wat haal je uit dit gesprek? 
  • Tip 2:Bekijk wat je hebt verzameld. Waar wil je mee verder? Wat kan je leervraag voor onderwijskundig meesterschap dan zijn?
Next step

What is your goal?

  • Tip 1: Bedenk wat er veranderd c.q. anders is als je jouw doel bereikt hebt? Hoe merk je dat? Wat zien en/of merken anderen daarvan?
  • Tip 2: Lees de boeken en/of artikelen die terug te vinden zijn op het portaal om inspiratie op te doen.
  • Tip 3: Vraag na bij de afdeling P&O wie hebben deelgenomen aan het professionaliseringstraject Onderwijskundig Meesterschap van de ORION Academie en ga met hen in gesprek.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

  • Tip 1: denk groot maar begin klein. Je kunt beter meer kleine acties uitvoeren dan een hele grote actie in één keer willen doen. 
  • Tip 2: Vier tussendoor je successen en deel ze met anderen.
  • Tip 3: Wat is er nodig om de actie succesvol uit te voeren en wie kan jou daarbij ondersteunen?
Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Louis Steeman

De kracht van het niet weten

Louis Steeman biedt met De kracht van niet-weten praktische handreikingen voor iedereen die een bijdrage wil leveren in de transformatie naar ontwikkelingsgericht onderwijs: docenten, teamleiders, schoolleiders, coaches, begeleiders en toezichthouders.

Stephen R. Covey

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Covey heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren.

R. Hessing en E. Uytendaal

Liniaal opbrengstgericht werken in de klas

Opbrengstgericht werken (OGW) is een actueel thema in het onderwijs. Maar hoe geef je in de klas handen en voeten aan OGW.

Martie Slooter

De vijf rollen van de leraar

Het boek De vijf rollen van de leraar beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.

Hannah Nathans

Adviseren als tweede beroep

Publicatie over de vele mogelijkheden van succes in het adviesvak, met name gericht op beleidsmedewerkers van wie ook deugdelijke adviezen worden verwacht.

Persoonlijk leiderschap

Je zit zelf achter het stuur van je leven en loopbaan. En hoe groter je stuurmanskunst is, hoe meer mogelijkheden je hebt om je werk en leven in te richten op een manier die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Die stuurmanskunst wordt persoonlijk leiderschap genoemd: in staat zijn om je doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en talenten.
De huidige tijd doet een sterk beroep op persoonlijk leiderschap. Gebruik de tips en tools op deze pagina om te werken aan jouw persoonlijk leiderschap en zo meer grip te krijgen op jouw inzetbaarheid.
Read less

Hoe krijg ik meer grip op mijn toekomst?

Wat is persoonlijk leiderschap?

Hoe motiveer ik mezelf om mijn doelen te bereiken?

Hoe leer ik meer grip te krijgen op mezelf?

Hoe krijg ik meer invloed?

Hoe haal ik het beste uit mezelf?

Hoe werkt het?
Persoonlijk leiderschap begint met kijken naar jezelf: je wensen, je vaardigheden, je ontwikkelpunten. Een gesprek met mensen in je directe (werk)omgeving kan vaak ook verhelderend werken om inzicht te krijgen in waar jij goed in bent en waarin je je nog verder kunt ontwikkelen.
Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap gaat dus niet alleen over het nemen van verantwoordelijkheid maar ook over het versterken van je persoonlijke effectiviteit: de manier waarop jij jouw persoonlijke eigenschappen en talenten inzet om je doelen te bereiken.
Gebruik de informatie en tools op deze pagina om beter zicht te krijgen op jouw persoonlijke stijl en de eigenschappen die je zou kunnen versterken om meer grip op jezelf en je toekomst te krijgen.
Actie
Met de Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV). breng je twaalf persoonlijkheidskenmerken in kaart die een belangrijke rol spelen in je functioneren. Hierdoor krijg je een beeld van je sterke en minder sterke kanten. Je ontwikkelpunten kun je zo nodig verder onderzoeken door het maken van kernkwadranten. Daarmee kun je bepalen welk nieuw gedrag jij je eigen wilt maken om effectiever te functioneren.
Neem ook eens een kijkje op de pagina Vitaliteit. Daar vind je allerlei thema´s uitgewerkt die nauw samenhangen met persoonlijk leiderschap zoals je mentale vitaliteit.
Om je doel te bereiken kun je steun hebben aan een actieplan. Gebruik het actieplan hieronder om je doel SMART te maken en acties uit te zetten.
Bespreek je doel ook eens met een collega, je leidinggevende of een vriend of vriendin. Misschien hebben zij ideeën hoe je jouw doel dichterbij kunt brengen.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Robbert Gorissen

Leiderschap & Ondernemen!

In dit boek delen al deze professionals hun ‘know how’ over leidinggeven, ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken.

Stephen R. Covey

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Covey leert ons hoe we de kwaliteit van ons persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren.

Wibe Veenbaas, Piet Weisfelt

Persoonlijk leiderschap

Dit boek is bedoeld als inspiratiebron voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Robbert Gorissen, Jan van Baardewijk

De kracht van persoonlijk leiderschap

Voordat u stappen vooruit kunt zetten is het noodzakelijk om te weten waar u bent. Daarna kunt u bepalen waar u heen wilt en hoe je daar komt. Dit boek helpt u deze dingen te doen.

Ben Tiggelaar

Dromen, durven, doen

Wat is er nodig om de stap van dromen, naar durven en - uiteindelijk - doen te zetten?

Leiderschapsstijlen

Als leidinggevende vervul je vele rollen. Je vindt het belangrijk om je eigen kracht als leidinggevende te versterken en daarbij dicht bij jezelf te blijven. Je wilt je kennis en vaardigheden ontwikkelen. Je wilt verbinding maken met dat wat leeft binnen en buiten de organisatie. Elke persoon, situatie en context vraagt om een andere aanpak. Hoe leer je hier effectief mee om te gaan en op in te spelen?
Read less

Wat deed je (in een vernieuwingsproces)?

Wat merkte je op (jezelf, de ander, de organisatie)?

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Hoe pas ik de juiste leiderschapsstijl toe?

Wie is voor mij een voorbeeld en waarom?

Hoe zorg ik dat mijn team ook echt als team functioneert?

Hoe werkt het?
Onderzoek welke leiderschapsstijl het beste bij jou past. Inventariseer welke stijlen er nog meer zijn en hoe je deze verder kan ontwikkelen. Leer hoe je de verschillende leiderschapsstijlen effectief kunt inzetten, afhankelijk van de context en persoon. Door in verbinding te zijn met je teamleden, bereik je samen de gestelde (organisatie)doelen.
Actie
Welke leiderschapsstijl past bij jou? Ga in gesprek met je leidinggevende, bijvoorbeeld in het kader van je gesprekkencyclus. Vraag feedback aan collega's over hoe zij jouw leiderschapsstijl ervaren. Ook kun je enkele tests doen of artikelen en boeken lezen die je bij dit thema kunt vinden. Wil je een (korte) opleiding gericht op persoonlijk leiderschap en leiderschapsstijlen volgen, dan vind je binnen dit thema enkele tips.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

M. Weggeman

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

In alle organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. Niet doen, zeg ik, professionals zijn al gemotiveerd.

Andy Hargreaves

Uplifting leadership

The power of uplift enables any organization to do more with less, beat the competition, and perform better than ever.

Michael Fullan

De schoolleider - Strategieën die het verschil maken

Schoolleiders worden vaak beschouwd als de op één na belangrijkste beïnvloeders (na leraren) in het leerproces van leerlingen.

Yong Zhao

World Class Learners

Yong Zhao unlocks the secrets to cultivating independent thinkers who are willing and able to use their learning differently to create jobs and contribute positively to the globalized society.

Anton van den Dungen, Coen Dirkx

Als leidinggeven in onderwijs je vak is

Visie vormen, samenwerken, motiveren, plannen en ook nog eens zelf op de hoogte blijven en bijleren.De moderne leidinggevende in het onderwijs moet een alleskunner zijn. Hoe je dat op een efficiënte manier doet, laten Van den Dungen, Dirkx en Van Rossum zien in dit boek.

Wouter Hart

Verdraaide organisaties

Dit boek laat zien hoe je betere resultaten kunt behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook.

Arend Ardon

Doorbreek de cirkel!

Arend Ardon beschrijft dat de meeste managers tegenwoordig veel kennis hebben over verandermanagement, maar het toch in de praktijk nogal eens spaak loopt. Hij maakt glashelder hoe veranderingen ontstaan en biedt doe-het-zelfinterventies om de verandering weer vlot te trekken.

Marieta Koopmans

Persoonlijk leiderschap

Dit boek helpt u uw persoonlijke manier van leidinggeven te ontdekken en vorm te geven. U onderzoekt onder andere welke managementrol u ligt (Quinn) en welke kernkwaliteiten u bezit (Ofman). U werkt aan effectief leiderschap (Covey) en leert omgaan met tijd en stress.

Louis Steeman

De kracht van het niet-weten

Louis Steeman biedt met De kracht van niet-weten praktische handreikingen voor iedereen die een bijdrage wil leveren in de transformatie naar ontwikkelingsgericht onderwijs: docenten, teamleiders, schoolleiders, coaches, begeleiders en toezichthouders.