ORIONProfessionaliseringsportaal

Professionaliseren

 
%
Profiel % compleet
Reflectie

Een docent is competent in reflectie en ontwikkeling. Je denkt na en reflecteert op je functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Reflecteren is het kijken in de spiegel naar je eigen handelen. Je kijkt op afstand naar wat je deed. Dat kan naar een aantal aspecten van je beroep. Bijvoorbeeld: - je functioneren in het team - je professionele handelen in de klas - je inbreng in werkoverleg - je zelfgeschreven teksten van lesmateriaal - je zelfgemaakte toetsen.
Read less

Krijg ik mijn leerlingen optimaal aan het leren?

Stem ik mijn handelen optimaal af op de (leer)behoefte van mijn leerlingen?

Is mijn vakkennis up to date?

Wat bereik ik in mijn samenwerking met anderen?

Hoe werkt het?
Leer je bewust te worden van je eigen gedrag, patronen en emoties. Weet hoe je jezelf een spiegel voor houdt om inzicht te krijgen in jouw handelen. Weet wat je goed doet en mag behouden en wat je kunt ontwikkelen.
Actie
Kijk bij boekentips en artikelen & blogs voor informatie die je verder op weg kan helpen. Vul de testen en oefeningen in en vraag collega’s deze ook in te vullen om jouw antwoorden scherper te maken. Ga vooral met anderen in gesprek of benader een in- of externe coach.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Wat is je leervraag als het om reflecteren gaat? Waar wil je mee aan de slag gaan?
 • Tip: Vraag aan collega’s wat zij jouw sterke punten vinden. Hoe kun je jouw kracht nog meer inzetten? Anderen kunnen vaak heel goed je talent herkennen en benoemen!
 • Tip: Doe de testen die bij dit thema horen. Verzamel de resultaten en bekijk ze na een paar dagen nog eens. Wat valt je op? Waar krijg je energie van?
Next step

What is your goal?

Maak nu je leervraag scherp en concreet. Let er daarbij op dat je doel positief is. Geef aan wat je wél wilt en niet wat je niet wilt bereiken. Maak het zo tastbaar mogelijk. Deze vragen helpen je daarbij:
 • Tip: Lees de boeken en/of artikelen die terug te vinden zijn op het portaal om inspiratie op te doen.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan hulp van collega’s. Of heb je meer kennis nodig? Hoe ga je de tijd vrijmaken om dit te doen? Wat ga je aan wie vragen?
 • Tip 1: denk groot maar begin klein. Je kunt beter meer kleine acties uitvoeren dan een hele grote actie in één keer willen doen. 
 • Tip 2: Vier tussendoor je successen en deel ze met anderen.
 • Tip 3: Geef bij elke actie aan: wat ga je doen? wat is er nodig om de actie succesvol uit te voeren en wie kan jou daarbij ondersteunen?
Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

F. Korthagen

Docenten leren reflecteren

Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren.

Mirjam Groen

Reflecteren: de basis

De basis: op weg naar bewust en bekwaam handelen.

Robert J. Marzano, e.a.

Coaching en reflectie in de klas

Leraren kunnen hun onderwijsvaardigheden verbeteren als ze kritisch kijken naar hun manier van werken, als ze zichzelf haalbare doelen stellen en als ze focussen op oefening en feedback om deze doelen te halen.

Robert J. Marzano, e.a.

De Reflectieve Leraar

Voor iedere leraar die wil dat leerlingen zo goed mogelijk leren, biedt dit boek steun en inspiratie.

Reflectie

Zelfreflectie is het naar jezelf kijken en daarbij je eigen handelen overdenken. Je houdt jezelf als het ware een spiegel voor. De spiegel voorhouden heeft als doel om je bewust te worden van handelingen die je zowel bewust als onbewust maakt. Bij zelfreflectie kijk je naar wat goed en wat er minder gaat. Zelfreflectie is ook nadenken over oplossingen om je valkuilen te vermijden en je kwaliteiten te versterken. Vanuit deze bewustwording kun je bewuste keuzes maken en jezelf vragen stellen over wat je tot hier heeft gebracht en wat je wensen en dromen zijn.
Read less

Hoe zie ik mezelf?

Hoe kijken collega's, leerlingen en anderen naar mij?

Wie is mijn voorbeeld?

Ben ik een voorbeeld voor anderen?

Wie ben ik door de ogen van de ander?

Hoe kom ik over?

Welke mogelijkheden zitten er allemaal in mij?

Wat kan ik leren van mijn omgeving?

Hoe werkt het?
Zelfreflectie houdt in dat je jezelf vragen kunt en durft te stellen en dat je daarin eerlijk bent naar jezelf. Open vragen geven ruimte voor onderzoek. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af: waar reageer ik op, wanneer en met wie? Wat spreekt mij wel of niet aan, en waarom? Gedragsvragen kunnen zijn: wat doe ik, hoe handel ik? Uiteraard kun je die vragen ook stellen over je bekwaamheden (wat kan ik, hoe pak ik het aan?), overtuigingen (waarom doe ik het, wat vind ik belangrijk?) en betrokkenheid (wat motiveert mij, waar krijg ik energie van?)
Actie
Organiseer reflectie op je werkplek, samen met je collega’s bijvoorbeeld door middel van: Intervisie. Hierbij onderzoek je je werkervaringen met als doel je bewust te worden van je handelen. Collegiale consultatie: dit betreft onderlinge advisering tussen collega’s bij werkproblemen. Coaching: begeleiding in een 1 op 1 situatie door een coach. Werkbegeleiding door een ervaren collega die begeleiding biedt tijdens de werkzaamheden. Bekijk je kernkwaliteiten en lees de handleiding reflectie onder Links. Bespreek de mogelijkheden met je leidinggevende.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Wat is je leervraag als het om reflecteren gaat? Waar wil je mee aan de slag gaan?
 • Tip: Vraag aan collega’s wat zij jouw sterke punten vinden. Hoe kun je jouw kracht nog meer inzetten? Anderen kunnen vaak heel goed je talent herkennen en benoemen!
 • Tip: Doe de testen die bij dit thema horen. Verzamel de resultaten en bekijk ze na een paar dagen nog eens. Wat valt je op? Waar krijg je energie van?
Next step

What is your goal?

Maak nu je leervraag scherp en concreet. Let er daarbij op dat je doel positief is. Geef aan wat je wél wilt en niet wat je niet wilt bereiken. Maak het zo tastbaar mogelijk. Deze vragen helpen je daarbij:
 • Tip: Lees de boeken en/of artikelen die terug te vinden zijn op het portaal om inspiratie op te doen.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan hulp van collega’s. Of heb je meer kennis nodig? Hoe ga je de tijd vrijmaken om dit te doen? Wat ga je aan wie vragen? Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Mirjam Groen

Reflecteren: de basis

De basis: op weg naar bewust en bekwaam handelen.

Marie-José Geenen

Reflecteren

Dit boek leert wat reflectie is, op welke manier je kan reflecteren en wat het doel en de zin van reflectie zijn.

Lida Nijgh, Nicolien van Tol

Leren reflecteren

Reflectie is geen geforceerd zoeken naar iets, maar met een nieuwsgierige open blik op zoek gaan naar een deel van jezelf dat je nog niet kent. Met als doel inzicht krijgen in je handelen, gedrag en drijfveren.

Reflectie

Een lerende houding helpt je om sterker te worden als persoon en professional. Je wilt je zelfkennis vergroten, meer over en van jezelf leren. Vaker en kritisch stilstaan bij wat je doet, waarom, en wat dit met jou en je omgeving doet. Je vindt het belangrijk om niet alleen je eigen leren, maar ook dat van je teamleden te bevorderen. Je wilt graag manieren leren om effectief te reflecteren.
Read less

Hoe zie ik mezelf?

Hoe kijken collega's, medewerkers en anderen naar mij?

Wie is mijn voorbeeld?

Ben ik een voorbeeld voor anderen?

Wie ben ik door de ogen van de ander?

Hoe kom ik over?

Welke mogelijkheden zitten er allemaal in mij?

Wat kan ik leren van mijn omgeving?

Hoe werkt het?
Leer je bewust te worden van je eigen gedrag, patronen en emoties. Krijg inzicht in je eigen handelen en het effect daarvan op (groeps)processen. Leer methodes om kritisch naar jezelf te kijken en om daarvan te leren. Reflecteer vooral óók op wat goed gaat.
Actie
Vraag tips en feedback van collega's, vrienden en kennissen. Pas voor jezelf de STARR methode (Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie) eens toe en bespreek bepaalde situaties na met anderen. Bespreek met je leidinggevende manieren waarop je (nog) beter kunt leren reflecteren. Kijk bij boeken en artikelen & links voor informatie die je verder op weg kan helpen.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Wat is je leervraag als het om reflecteren gaat? Waar wil je mee aan de slag gaan?
 • Tip: Vraag aan collega’s wat zij jouw sterke punten vinden. Hoe kun je jouw kracht nog meer inzetten? Anderen kunnen vaak heel goed je talent herkennen en benoemen!
 • Tip: Doe de testen die bij dit thema horen. Verzamel de resultaten en bekijk ze na een paar dagen nog eens. Wat valt je op? Waar krijg je energie van?
Next step

What is your goal?

Maak nu je leervraag scherp en concreet. Let er daarbij op dat je doel positief is. Geef aan wat je wél wilt en niet wat je niet wilt bereiken. Maak het zo tastbaar mogelijk. Deze vragen helpen je daarbij:
 • Tip: Lees de boeken en/of artikelen die terug te vinden zijn op het portaal om inspiratie op te doen.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan hulp van collega’s. Of heb je meer kennis nodig? Hoe ga je de tijd vrijmaken om dit te doen? Wat ga je aan wie vragen? Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Thijs Homan

Het et-cetera principe

Het et-cetera principe is gericht op organisatieverandering en -ontwikkeling.

Simon Sinek

Begin met het waarom

Sommige CEO's leggen uit hoe ze het werk doen, maar slechts enkele kunnen duidelijk uitleggen waaróm ze het doen.

Theo Stubbé

Reflectie & Governance - bij semipublieke organisaties

Reflectie is een kernwoord voor veranderingen volgens Stubbé. Hij trekt een rode draad door diverse recente rapporten en boeken en voegt hier handvatten aan toe om direct te beginnen aan constante reflectie en zelfevaluatie.