ORIONProfessionaliseringsportaal

Professionaliseren

 
%
Profiel % compleet
Pedagogisch - didactische vaardigheden

Als docent moet je vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. Je creëert een krachtige leeromgeving door de leerinhouden van jouw vak in verband te brengen met de manier waarop die in het dagelijks leven en in het werk gebruikt worden. Ook help je de leerlingen zicht te krijgen op wat zij in de samenleving en in de wereld kunnen verwachten. Naast deze didactische vaardigheden heb je ook pedagogische vaardigheden nodig. Je helpt de leerlingen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden die een goed beeld heeft van zijn ambities, talenten en mogelijkheden. Je biedt de leerlingen in een veilige leer- en werkomgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en je bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Beschik jij over voldoende kennis en vaardigheden om talenten uit te dagen en te differentiëren in de klas? Om adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen en het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen? Wil jij deze complexe vaardigheden verder ontwikkelen?
Read less

Hoe ontwikkel ik me verder als docent?

Wat heb ik nodig om sterker voor de klas te staan?

Hoe bereik ik ontwikkeling in mijn docentschap?

Hoe pas ik differentiatie toe in de praktijk?

Hoe ga ik om met diversiteit in de klas?

Hoe werkt het?
Jezelf ontwikkelen tot een excellent docent kan op verschillende manieren. Weet jij wat jouw ontwikkelpunten zijn? En zijn jouw ambities voor jou duidelijk? Maak voor jezelf een plan door jezelf de volgende vragen te stellen: - Welke onderdelen in mijn docentschap hebben mij in de afgelopen periode de meeste voldoening gegeven? - Welke onderdelen in mijn docentschap hebben me in de afgelopen periode de minste voldoening gegeven? - Welke belemmeringen ben ik tegengekomen in het docentschap in de afgelopen periode? - Wat kan ik (zelf) doen om deze belemmeringen positief te beïnvloeden? - Welke competentie(s) of vaardigheden wil ik hierbij ontwikkelen? - Hoe ga ik aandacht geven aan deze ontwikkeling? - Hoe wil ik deze ontwikkeling bereiken en welke begeleiding heb ik hierbij nodig? Maak van deze antwoorden een plan voor jezelf met het wat (wil ik bereiken), hoe (wil ik het bereiken) en wanneer (is mijn doel bereikt).
Actie
Maak gestructureerd een persoonlijk plan van aanpak. Ga over jouw plan in gesprek met je leidinggevende of P&O. Bespreek de mogelijkheden in de school zoals intervisie, supervisie, collegiale consultatie, trainingen. Kijk ook bij opleidingen als je geïnteresseerd bent in verdieping van complexe vaardigheden als docent. Sluit jezelf aan bij platforms van vakgenoten, lees vakliteratuur en bezoek landelijke congressen.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

 • Tip 1: Neem een situatie in gedachten waarin je veel succes had. 
 • Tip 2: Bespreek deze situatie met een collega. Wat gebeurde er? Wat deed ik? Wat maakte dat ik em goed voelde? Wat zou ik vaker willen doen?
Next step

What is your goal?

 • Tip 1: Beschrijf hoe het eruit ziet als je je doel hebt bereikt. Wat heb je gedaan? Wie waren er bij betrokken? Hoe ziet de omgeving eruit? Wat zeggen mensen om je heen?
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

 • Tip 1: denk groot maar begin klein. Je kunt beter meer kleine acties uitvoeren dan een hele grote actie in één keer willen doen.
 • Tip 2: Vier tussendoor je successen en deel ze met anderen.
 • Tip 3: Geef bij elke actie aan: wat ga je doen? wat is er nodig om de actie succesvol uit te voeren en wie kan jou daarbij ondersteunen?
Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

S. Ebbens

Basisvaardigheden voor docenten Effectief leren in de les

Effectief leren in de les is een basisboek dat de theorie over algemene onderwijsmodellen relateert aan de praktijk van alledag.

Klaas Jan Terpstra

Docent van nu

Wat maakt iemand tot een goede docent? Gaat het dan om de juiste aangeboren persoonlijke eigenschappen? Of kun je leren een goede docent te worden?

Hugo Bakker

De 101werkvormen Formule

De 101werkvormen Formule is een ontwerpmethode voor iedere trainer of leerkracht om meer IMPACT en hogere leerresultaten te bereiken.

S. van Leest

Maak je eigen POP

Kom in beweging en verleg je grenzen!

Martie Slooter

De vijf rollen van de leraar

Het boek De vijf rollen van de leraar beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.

Susan Potiek en Ariena Verbaan

De zesde rol van de leraar

Eigentijds onderwijs wil jongeren meer persoonlijk begeleiden, zodat ze gemotiveerd en zelfverantwoordelijk leren. De zesde rol van de leraar, de leercoach sluit daarop aan en biedt onderwijsgevenden, coaches, mentoren en leidinggevenden handvatten voor het individueel begeleiden bij gedifferentieerd-, gepersonaliseerd- en/of zelfregulerend leren op school.

Vakmanschap & Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling behelst het hele scala aan kennis, vaardigheden en competenties waarmee je jouw functie uitvoert. Je komt immers het best tot je recht in werk dat een beroep doet op jouw belangrijkste talenten en aansluit bij wat jou motiveert en inspireert.
Je kunt je ontwikkelen via de horizontale as (verbreden of specialiseren binnen je eigen functie) of langs de verticale as (een stapje hoger willen komen). Daarbij is het goed om ook vooruit te kijken en je af te vragen hoe jouw functie zou kunnen veranderen. Daardoor kun je anticiperen op veranderende taakeisen en je beter voorbereiden op de toekomst.
Read less

Hoe wil ik me verder ontwikkelen?

Hoe haal ik meer uit mijn vakmanschap?

Kan ik bij een collega gaan kijken?

Hoe word ik initiatiefnemer of leider?

Hoe betrek ik mijn collega's bij vernieuwing of verandering?

Hoe vergroot ik mijn invloed?

Hoe werkt het?
Er zijn veel manieren om te werken aan jouw professionele en persoonlijke groei. Misschien denk je daarbij automatisch aan het volgen van een opleiding. Dat kan natuurlijk als je doel is om je kennis uit te breiden. In veel gevallen kun je het juist ook veel dichter bij huis zoeken. Bijvoorbeeld door te leren hoe je jouw huidige taken effectiever en met kwalitatief betere resultaten uitvoert. Door hierover in gesprek te gaan met je leidinggevende of collega’s.
Het gaat ook om de manier waarop je met werk omgaat, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke omstandigheden die van invloed zijn op je werk, werkdruk of het ontwikkelen van je competenties zodat je aan kunt blijven sluiten bij grote veranderingen.
Actie
Onder alle testen vind je verschillende tools die je ondersteunen meer zicht hierop te krijgen. Ga voor jezelf na waar je ambities liggen: in verdieping, verbreding of in doorstroom naar een andere functie. Op deze pagina vind je ook nog enkele aanvullende oefeningen om je doel te bepalen: Succesverhalen en Personal brand. Deze oefeningen zijn bedoeld om boven water te krijgen in welk soort rollen en taken jij echt tot je recht komt. Gebruik de functie Actieplan op deze pagina om je plannen voor professionalisering concreet te maken. Wanneer je wilt doorgroeien naar een volgende functie om je te professionaliseren kun je voor tips en informatie terecht op de pagina Volgende stap. Ga ook in gesprek met je leidinggevende en/of een collega die hetzelfde of ander werk doet.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Wat zou je graag anders zien in je huidige werk of wat zou je beter willen kunnen?
 • Tip 1: Maak de WPV en ontdek welke van jouw persoonlijkheidskenmerken goed en welke minder goed aansluiten bij je huidige functie.
 • Tip 2: Breng je taken in kaart door gedetailleerd een werkdag te beschrijven.
 • Tip 3: Onderzoek wat voor jou motiveert met de oefening Carrierewaarden.
 • Tip 4: Laat je inspireren door het filmpje Gluren bij de buren.
Next step

What is your goal?

Wat is je doel? Welke ontwikkeling wil je doormaken? Wat wil je bereiken?
 • Tip 1: Wees reëel en denk in mogelijkheden, niet in beperkingen.
 • Tip 2: Gebruik de oefening Mijn ideale baan om te ontdekken wat jouw ideaalbeeld van je functie is.
 • Tip 3: Vraag iemand uit je werkomgeving wat hij of zij je ziet doen wat nou juist niet je k
 • Tip 4: Jobcraften is niet alleen veranderen wat je doet, maar vooral ook hoe je je taken invult en vorm geeft.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Welke hulp, hulpmiddelen en/of randvoorwaarden zijn essentieel om je doel te bereiken?
 • Tip 1: Maak je acties zo concreet mogelijk.
 • Tip 2: Denk in kleine stapjes zodat het makkelijker wordt om resultaten te bereiken.
 • Tip 3: Vier je successen!
 • Tip 4: Bedenk acties die je leuk vindt. Door dingen op wilskracht te doen, verhoog je het afbreukrisico.
Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Paul 't Mannetje

Op pad met mijn talenten

We focussen ons te veel op onze tekortkomingen. Een laag cijfer, een tegenvallend resultaat of een slechte beoordeling krijgt meteen onze aandacht, maar wat hebben we daar eigenlijk aan?

Jan Kuipers en Ben Tiggelaar

De kleine Covey

De zeven eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. Of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden.

Margriet Sitskoorn

IK2 (IK kwadraat) - De beste versie van jezelf

IK² - De beste versie van jezelf' laat op een inspirerende, goed toepasbare manier zien hoe je het volledige potentieel uit jezelf kunt halen. De inhoud is geheel geijkt op de huidige prikkel- en stressvolle wereld, die je dwingt nieuwe vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen om je doelen te kunnen behalen.

Peter Stinckens

Persoonlijk groeiboek

Dit unieke werkboek van topcoach Peter Stinckens helpt u om uw positieve intenties in echte praktijkroutines om te zetten. Kennen en kunnen zijn immers twee verschillende zaken.

Vakmanschap

Hoe vaardig ben jij als leidinggevende? De ontwikkeling hiervan is een continue proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden, andere opvattingen, attitudes en/of ander gedrag verwerft. Dit zet je vervolgens in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Beroepsvorming, individuele ontwikkeling en autonomie zijn hierbij belangrijke aspecten. Bij beroepsvorming versterk je de positie van je werk en maak je je deskundigheid voor anderen inzichtelijk. Individuele ontwikkeling gaat om het continue werken aan verbetering door reflectie, systematisering van ervaring, intervisie, na- en bijscholing en het streven naar kwaliteitsverbetering. Bij autonomie tenslotte staat een goede balans tussen de wensen en behoeften van je werkgever en je professioneel handelen en persoonlijk welbevinden centraal. Deze aspecten komen terug bij de verschillende sub thema's. Handvatten om je rol als leidinggevende te versterken en verder te professionaliseren.
Read less

Hoe verbind ik de koers van de school met de talenten en ambities van de medewerkers?

Een professionele dialoog voeren?

Hoe geef ik effectief leiding?

Hoe kom ik tot een gedeelde visie met mijn team?

Hoe ga ik de gestelde doelen bereiken?

Op zoek naar gedeelde verantwoordelijkheid?

How do we all start with 'WHY'?

Wat is een professionele dialoog en hoe kan ik deze voeren?

Hoe werkt het?
Je wilt focussen op datgene wat voor jou belangrijk is en daar gericht naar toe werken. Je wilt goed kunnen omgaan met dat wat op je pad komt en daarover regie kunnen nemen. Kortom; leiding geven aan jezelf. Je vindt een goede balans belangrijk. Daarbij wil je zelf sturing geven aan je groei, ontwikkeling en loopbaan. Je zoekt naar manieren om anderen hiertoe te motiveren.
Word je bewust van jouw cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed. Stel daarbinnen je doelen vast en werk daar pro-actief, planmatig naar toe. Zoek daarbij effectieve en creatieve samenwerking op. Leer je talent kennen, weet waar je energie van krijgt en waar je op leeg loopt. Welke rol pak je van nature? Hoe werken je intuïtie, ratio en gevoel samen? Het ontwikkelen van een innerlijk kompas blijkt heel goed trainbaar te zijn.
Actie
Neem je persoonlijk leiderschap onder de loep. Kijk bij het thema leiderschap hoe je dat doet en hoe je je verder kunt versterken. Vraag jezelf af in welke mate je zelfsturend bent. Weet je waar je naar toe wilt werken? Om hier gerichter antwoord op te krijgen, kun je kijken bij tests en tools. Verdiep jezelf in beschikbare artikelen of een boek over persoonlijk leiderschap. Bij 'artikelen' en 'boekentips' vind je hierover meer. Reflecteer op je eigen kwaliteiten en interesses, wat drijft jou en waar krijg je energie van? Bespreek met je leidinggevende hoe je jouw professionaliteit verder wilt ontwikkelen.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Simon Sinek

Begin met het waarom

Elke CEO of directeur kan je vertellen wat zijn organisatie doet. Sommige leggen ook uit hoe ze het doen, maar slechts enkele kunnen duidelijk uitleggen waaróm ze het doen.

M. Weggeman

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

In alle organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. Niet doen, zeg ik, professionals zijn al gemotiveerd.

Simon Sinek

Eén voor allen, allen voor één.

Waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren.

R. Hessing

Leraar aan het roer

Handreiking voor het bevorderen van eigenaarschap van professionele ontwikkeling.

Pieter van der Haak

Van vakmanschap naar leiderschap

Veel professionals die manager zijn geworden, vinden het leiding geven maar een hoop gedoe. De vraag is dan ook: hoe kun je de passie voor je vak combineren met je rol als (team)leider?

Gert-Jan Bos, Elleke van den Burg-Poortvliet, Pieter Gerrits, Roland Zuidema

Gouden regels voor een sterke school

Dit boek presenteert vijf gouden regels voor een sterke school. Deze gouden regels geven, op een toegankelijke manier, inzicht in de factoren die cruciaal zijn voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs. De kernboodschap is: zet altijd het leren van de leerlingen centraal in alles wat op uw school gebeurt. En betrek daarbij iedereen in de school, op alle niveaus.

Henk Galenkamp en Jeanette Schut

Handboek professionele schoolcultuur

Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Professioneel gedrag leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot welbevinden, van jezelf en van de ander.

Richard Dufour en Michael Fullan

De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG

Een professionele leergemeenschap (PLG) creëert de voorwaarden voor samenwerking tussen leerlingen, leraren en leidinggevenden. In dit boek bundelen de bekende onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan hun kennis.