ORIONProfessionaliseringsportaal

Professionaliseren

 
%
Profiel % compleet
Professionele dialoog

Professionele dialoog kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, professionele arbeidsrelaties en een betere afstemming over werkdoelen en ontwikkelplannen. Écht luisteren ligt aan de basis van een goede professionele dialoog.
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin vrij van gedachten wordt gewisseld. Dat kan leiden tot verassende inzichten en het geven van nieuwe betekenis aan de thema’s die worden behandeld.
Dialoog is een middel om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, verbinding te creëren tussen mensen en het gezamenlijke belang in school te ontdekken en te benoemen. Deze professionele dialoog kan plaatsvinden in ‘de lijn’ van de organisatie, maar ook ‘horizontaal’ in functiegroepen onderling, zowel binnen de school als in andere netwerken.
Read less

Wat is een professionele dialoog?

Wat is het verschil tussen een discussie en een dialoog?

Wat kan een professionele dialoog bijdragen in het onderwijs?

Wat is er nodig om een professionele dialoog te voeren?

Welke instrumenten en werkvormen kan ik gebruiken om de dialoog te professionaliseren?

Hoe werkt het?
De specifieke kenmerken van een professionele dialoog zijn:

- Onderzoekend karakter
Niet direct naar een oplossing, maar ruimte voor nieuwe inzichten.
- Een gezamenlijk belang
Het gesprek wordt gevoerd vanuit een groter, gedeeld belang.
- Gelijkwaardigheid
Iedereen is een gelijkwaardige gesprekspartner, onafhankelijk van rol of functie.
- Concrete aanleiding of casus
Het bespreken van een reëel voorval uit de directe ervaring van de betrokkenen.
- Persoonlijke dimensie
Aandacht voor de persoonlijke beleving van betrokkenen.
- Zorgvuldigheid van spreken
Door het tonen van empathie en het uitstellen van een oordeel.
Actie
Iedereen kan meedoen aan een dialoog. Om je meer bewust te worden van je eigen communicatie kun je de informatie en tools op deze pagina gebruiken.
Een ervaren gespreksleider zorgt in een professionele dialoog voor het creëren van een veilige omgeving en het bewaken van het proces. Het is een vaardigheid die je leert door je bewust te worden van de basisprincipes van dialoog, jezelf te trainen om goede vragen te stellen en op verschillende niveaus te luisteren. Een gespreksleider helpt de deelnemers om in gezamenlijkheid te vertragen, gezien en gehoord te worden, de eigen kracht te ervaren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een goede professionele werkomgeving.
Om je te bekwamen in de rol van gespreksleider kun je gebruik maken van de boekentips en artikelen op deze pagina.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Jelmer Evers

Het alternatief, weg met de afrekencultuur in het onderwijs!

Iedereen wil goed onderwijs. Toch lijkt er iets niet goed te gaan. Het alternatief onderzoekt hoe het anders kan.

Bas van den Berg

Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit

De identiteit en visie vormen de kern van de schoolorganisatie. Het is zeer waardevol als medewerkers hier met elkaar hierover praten.

Lenneke van Putten

Doceren in de Multiculturele samenleving

De Nederlandse bevolking is diverser geworden. Docenten zullen moeten weten wat hun studenten beweegt om ze vanuit hun eigen identiteit en cultuur te begeleiden.

Hartger Wassink

Dit is wat mij drijft, over leidinggeven aan onderwijs

Dit boek bevat 10 intervieuws met leidinggevenden van enkele grote scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.

Professionele dialoog

Jezelf ontwikkelen is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van ieders functie. Dat is nodig om mee te bewegen met de voortdurende veranderingen in organisaties én om ook op de lange termijn inzetbaar te blijven. Je leidinggevende kan daarbij een belangrijke sparringpartner zijn. Je leidinggevende kent jou en jouw werkkwaliteiten immers als geen ander.
In dit deel van het portaal kun je jouw gesprek met je leidinggevende voorbereiden. Daarnaast vind je er allerlei informatie en tips over goede communicatie. Dat kan je helpen om je wensen en ideeën op een duidelijke manier naar voren te brengen en om effectieve gesprekken te voeren.
Read less

Hoe bereid ik me voor op het gesprek met mijn leidinggevende?

Hoe voer ik een goed gesprek met mijn leidinggevende?

Hoe maak ik mijn wensen voor de toekomst duidelijk?

Hoe krijg ik grip op mijn eigen toekomst?

Hoe werkt het?
Iedereen is eigenaar van z’n eigen ontwikkeling. Neem daarom ook zelf het initiatief om met je leidinggevende in gesprek te gaan over jouw toekomst. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Je wilt een duidelijk beeld neerzetten over welke ideeën jij hebt over jouw ontwikkeling op de korte en de langere termijn. Door zelf je wensen te concretiseren vergroot je bovendien jouw invloed op je eigen toekomst.
Actie
Om het beeld van jezelf en jouw prestaties aan te scherpen kun je gebruik maken van de informatie en tools in het onderdeel Orienteren.
Ook om je ontwikkelwensen te onderzoeken kun je terecht in dit portaal. In de Persoonlijke waarden test word je op weg geholpen bij het formuleren van je mogelijkheden om binnen je huidige functie een volgende stap te maken. Volgende stap geeft ondersteuning bij het nadenken over verandering van functie, binnen of buiten je organisatie.
Je ideeën over jouw ontwikkeling op de korte en langere termijn kun je vastleggen in een actieplan. Tips en tricks voor effectieve gespreksvoering, vind je in de links onder artikelen en blogs en de boekentips op deze pagina. Gebruik eventueel ook het Actieplan hieronder om het gesprek met je leidinggevende voor te bereiden.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Professionele dialoog

Professionele dialoog kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, professionele arbeidsrelaties en een betere afstemming over werkdoelen en ontwikkelplannen. Écht luisteren ligt aan de basis van een goede professionele dialoog.
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin vrij van gedachten wordt gewisseld. Dat kan leiden tot verassende inzichten en het geven van nieuwe betekenis aan de thema’s die worden behandeld.
Dialoog is een middel om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, verbinding te creëren tussen mensen en het gezamenlijke belang in school te ontdekken en te benoemen. Deze professionele dialoog kan plaatsvinden in ‘de lijn’ van de organisatie, maar ook ‘horizontaal’ in functiegroepen onderling, zowel binnen de school als in andere netwerken.
Read less

Wat is een professionele dialoog?

Wat is het verschil tussen een discussie en een dialoog?

Wat kan een professionele dialoog bijdragen in het onderwijs?

Wat is er nodig om een professionele dialoog te voeren?

Welke instrumenten en werkvormen kan ik gebruiken om de dialoog te professionaliseren?

Hoe werkt het?
De specifieke kenmerken van een professionele dialoog zijn:

- Onderzoekend karakter
Niet direct naar een oplossing, maar ruimte voor nieuwe inzichten.
- Een gezamenlijk belang
Het gesprek wordt gevoerd vanuit een groter, gedeeld belang.
- Gelijkwaardigheid
Iedereen is een gelijkwaardige gesprekspartner, onafhankelijk van rol of functie.
- Concrete aanleiding of casus
Het bespreken van een reëel voorval uit de directe ervaring van de betrokkenen.
- Persoonlijke dimensie
Aandacht voor de persoonlijke beleving van betrokkenen.
- Zorgvuldigheid van spreken
Door het tonen van empathie en het uitstellen van een oordeel.
Actie
Iedereen kan meedoen aan een dialoog. Om je meer bewust te worden van je eigen communicatie kun je de informatie en tools op deze pagina gebruiken.
Een ervaren gespreksleider zorgt in een professionele dialoog voor het creëren van een veilige omgeving en het bewaken van het proces. Het is een vaardigheid die je leert door je bewust te worden van de basisprincipes van dialoog, jezelf te trainen om goede vragen te stellen en op verschillende niveaus te luisteren. Een gespreksleider helpt de deelnemers om in gezamenlijkheid te vertragen, gezien en gehoord te worden, de eigen kracht te ervaren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een goede professionele werkomgeving.
Om je te bekwamen in de rol van gespreksleider kun je gebruik maken van de boekentips en artikelen op deze pagina.
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Next step

What is your goal?

Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Jelmer Evers

Het alternatief, weg met de afrekencultuur in het onderwijs!

Iedereen wil goed onderwijs. Toch lijkt er iets niet goed te gaan. Het alternatief onderzoekt hoe het anders kan.

Bas van den Berg

Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit

De identiteit en visie vormen de kern van de schoolorganisatie. Het is zeer waardevol als medewerkers hier met elkaar hierover praten.

Hartger Wassink

Dit is wat mij drijft, over leidinggeven aan onderwijs

Dit boek bevat 10 intervieuws met leidinggevenden van enkele grote scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.

Vragenlijsten