ORIONProfessionaliseringsportaal

Disclaimer

 
Aan het gebruik van de website 'Professionaliseringsportaal' kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. VOION, verleent u hierbij toegang tot het 'Professionaliseringsportaal'.
VOION besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter niet voorkomen worden.
VOION is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan het 'Professionaliseringsportaal' is voor eigen rekening en risico.
VOION sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
VOION behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.
VOION is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De informatie op het 'Professionaliseringsportaal' is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van VOION.

Hyperlinks
'Professiomaliseringsportaal' bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van de organisaties liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. VOION is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOION is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VOION en haar bezoekers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy
In het 'Professionaliseringsportaal' is er alles aan gedaan om je privacy te waarborgen. Zie hiervoor het privacy statement.

E-mailadressen
Voor het beantwoorden van vragen hanteert de VOION als basis de e-mail gedragsrichtlijn voor overheden.

Cookies
Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. 'Professionaliseringsportaal' gebruikt cookies om jou makkelijker door de website te laten navigeren. Cookies stellen je in staat om terug te keren naar eerder gemaakte keuzes. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van het 'Professionaliseringportaal' kunt benutten.